Plaatsen L - Lemmer
Ned. Herv. Kerk, S 341
  Lemmer
5.00 Euro
Gelopen
Uitgave: Zwart en Noppert
Voeg toe
Nieuwburen, P 231
  Lemmer
3.00 Euro
Ongelopen
Foto Werner, Lemmer
Voeg toe
Panorama, R 278
  Lemmer
3.00 Euro
Ongelopen
Aerophoto Eelde
Voeg toe
Panorama,G 630
  Lemmer
7.00 Euro
Gelopen, 1931
Uitgave: Zwart & Noppert
Voeg toe
Sluis en Haven, L 502
  Lemmer
4.00 Euro
Gelopen, 1908
Uitgave: Koksma & Kokje
Voeg toe
Sluis met haven, E 764
  Lemmer
4.00 Euro
Gelopen, 1907
Uitgave: W.A.F. Koopman, Lemmer
Voeg toe
Sluis, C 646
  Lemmer
3.00 Euro
Gelopen
Uitgave: Jos Pe.
Voeg toe
Sluis, E 817
  Lemmer
3.00 Euro
Gelopen
Uitgave: R. Kalsbeek
Voeg toe
Tuinstraat, K 672
  Lemmer
10.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: W.A.F. Koopman
Voeg toe
Visschersburen, C 633
  Lemmer
4.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: W.A.F. Koopman, Lemmer
Voeg toe
Visschersburen, K 675
  Lemmer
4.00 Euro
Gelopen, 1906
Uitgave: W.A.F. Koopman
Voeg toe
Visschersburen, K 676
  Lemmer
6.00 Euro
Ongelopen Voeg toe
Vluchthaven, V 403
  Lemmer
5.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: W.A.F. Koopman, Lemmer
Voeg toe
Paginas: | 1 | 2 |